การสร้าง Event Scheduler หรือ Job Schedule บน MySQL/MariaDB ตั้งเวลาทำงาน

การสร้าง Event Scheduler หรือ Job Schedule บน MySQL/MariaDB ตั้งเวลาทำงาน

การสร้าง Event หรือ Job Schedule บน MySQL/MariaDB เพื่อสั่งให้ทำงานตามที่กำหนด นับว่าเป็นเรื่องยินดีอย่างยิ่งของ MySQL และ MariaDB ในเวอร์ชั่นใหม่ๆ ที่มี Events Scheduler หรือ Job Schedule ไว้สำหรับสั่งให้ Database ทำงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเราสามารถสร้าง Event ในรูปแบบของ Job Schedule กำหนดเวลา เช่น ทุก นาที, ชั่วโมง , วัน ฯลฯ ให้ทำงานคำสั่ง แทนการใช้ php เรียก Query ซึ่งในวิธีเดิม เราจะต้องสร้างคำสั่ง php ให้ Query คำสั่งบน MySQL และจะต้องมี Request เรียก URL ของ php ให้ทำงาน แต่ถ้าเป็น Event เราจะลืมวิธีแบบเก่าๆ ได้เลย เพราะเมื่อเราสร้าง Event แล้ว โปรแกรมจะทำงานอัตโนมัติในทันทีเมื่อถึงเงื่อนไขของเหตุการณ์ที่สร้างขึ้น ซึ่งเหมาะกับการประยุกต์ใช้งาน เช่น ให้ Delete ข้อมูล ให้ Insert , Update หรือ Backup ข้อมูลไปยัง Table อื่นๆ หรือในอาจจะมีคำสั่งประเภทการ Backup Database , Call Stored Procedure ก็สามารถที่จะเรียกให้ทำงานจาก Event ได้เช่นเดียวกัน

MySQL/MariaDB Event Scheduler

ในการเริ่มต้นใช้งาน Event บน MySQL/MariaDB จะต้องทำการเปิด event_scheduler=”ON” ให้เรียบร้อยก่อน โดยใช้คำสั่ง

SET GLOBAL event_scheduler=”ON”

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

หรือสามารถเปิดได้จากเมนูบน phpMyAdmin

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

ถ้า Event ถูกเปิดออกจะแสดงสัญลักษณ์ On

การสร้าง Event แบบง่ายๆ

เราจะมาลองทดสอบการสร้าง Event โดยให้ทำการ Insert ข้อมูลลงใน Table ทุกๆ 1 นาที

mytable

01.CREATE TABLE `mytable` (
02.`id` int(11) NOT NULL,
03.`name` varchar(150) NOT NULL,
04.`email` varchar(150) NOT NULL,
05.`create_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
06.) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
07. 
08.ALTER TABLE `mytable`
09.ADD PRIMARY KEY (`id`);
10. 
11.ALTER TABLE `mytable`
12.MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;


ให้สร้าง Table แบบง่ายๆ โดยเก็บ ชื่อ,อีเมล์ และ วันที่เพิ่มข้อมูล

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

เปิด Query บน phpMyAdmin เพื่อ Query คำสั่งสำหรับการสร้าง Event

01.DELIMITER $$
02.CREATE EVENT `InsertData`
03.ON SCHEDULE EVERY '1' MINUTE
04.DO
05.BEGIN
06.INSERT INTO mytable (name,email) VALUES ('Name','Email@thaicreate.com');
07.END$$
08. 
09.DELIMITER ;


Event Job Schedule MySQL and MariaDB

Event ที่ได้

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

เมื่อคลิกไปที่เมนู Event จะเห็นรายการของ Event ที่เราได้ส้างไว้

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

ซึ่งอันที่จริงเราสร้างผ่าน GUI ของ phpMyAdmin ก็ได้เช่นเดียวกัน

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

สามารถที่จะ Add หรือ Edit รายการ Event ต่างๆ ผ่าน phpMyAdmin ได้เลย

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

จะเห็นว่าการสร้าง Event ผ่าน GUI ของ phpMyAdmin นั้นง่ายมาก มีตัวเลือกบอกชัดเจน ว่าจะตั้งค่าแบบไหนบ้าง

Event Job Schedule MySQL and MariaDB

หลังจากที่ได้ Event แล้ว เมื่อกลับมาดู Table เราจะเห็นว่าข้อมูลจะถูก Insert ทุก ๆ 1 นาที

รูปแบบการตั้งเวลาต่างๆ

ทำงานทุกๆ 5 วินาที

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE EVERY 5 SECOND

จากคำสั่งนี้ทำงานทุกๆ 5 วินาที

ทำงานทุกๆ 10 นาที

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE EVERY 10 MINUTE
3.STARTS '2018-02-08 15:30:00'

จากคำสั่งนี้ทำงานครั้งต่อไปเมื่อเวลา 15:40:00 และบวกไปทุกๆ 10 นาที

ทำงานทุกๆ 1 ชั่งโมง

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE EVERY 1 HOUR
3.STARTS '2018-02-08 15:30:00'

จากคำสั่งนี้ทำงานครั้งต่อไปเมื่อเวลา 16:30:00 และบวกไปทุกๆ 1 ชม.

ทำงานทุกๆ 1 วัน

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
3.STARTS '2018-02-08 15:30:00'

จากคำสั่งนี้ทำงานครั้งต่อไปเมื่อเวลา 2018-02-09 15:30:00 และบวกไปทุกๆ 1 วัน

ทำงานทุกๆ 1 เดือน

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE EVERY 1 MONTH
3.STARTS '2018-02-08 15:30:00'

จากคำสั่งนี้ทำงานครั้งต่อไปเมื่อเวลา 2018-03-08 15:30:00 และบวกไปทุกๆ 1 เดือน

ทำงานครั้งเดียว

1.CREATE EVENT event_name
2.ON SCHEDULE AT  '2018-02-08 15:30:00'

จากคำสั่งนี้ทำงานครั้งเดียวเมื่อเวลา 2018-02-08 15:30:00

สำหรับคำสั่งบน Event สามารถใส่คำสั่งได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ INSERT, UPDATE, DELETE หรือว่า Call Stored Procedure
.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *