Tagged: Algorithm

0

ความสำคัญของ Algorithm

บริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Google หรือ Facebook จะเริ่มต้นสัมภาษณ์งานด้วยคำถามที่เข้าใจง่ายก่อน เพื่อลองเชิงดูว่าเรามีความสามารถขนาดไหน บางคนไม่เข้าใจ ไปตอบคำถามสั้นๆ เพราะนึกว่าง่าย แท้จริงแล้วคำถามพวกนี้กลับซ่อนคำตอบที่ลึกลับซับซ้อน เกินกว่าที่จะคาดคิด ลองไปดูกันว่ามันเป็นยังไง? บทความนี้ขอเริ่มต้นด้วยปัญหาง่ายๆก่อน นั่นคือ มีเลขจำนวนเต็มอยู่ใน array ให้เขียน function หาว่าถ้าหยิบมา 2 ตัว จะมีผลบวกเป็นเลขคี่กี่ชุด ตัวอย่างเช่น มี array {2, 3, 1, 4} จะมีชุดที่มีผลบวกเป็นเลขคี่คือ 2+3 3+4 1+4 2+1...